Ahşap Ev Fiyatları


Basit Ancak Elverişli, Daha İyi Düşünmek, Renovasyonu Kolay, Düşük Elektrik Ve Isınma Faturaları, Depremde Risk Almamak, Fırtınalar için Barınak, Uzun Ömür, Sessiz Mekan, Yenilenebilir Tek İnşaat Malzemesi, Diğer Yapı Sistemlerinden İleri...


 

 

Kuzey Amerikalı ve Finliler dünyada güvenlik ve konfor standardı en yüksek konutlara sahiptirler. Bunun nedeni ahşabın konut inşaatında sistem olarak tercih edilmesidir ve vatandaşlarının konfor ve emniyetini artırmak isteyen bir çok ülke bu sistemi seçmektedir.
Bugün, güvenlik, enerji açısından verimlilik, çevreye duyarlık, deprem ve rüzgar fırtınalarına dayanma arayan tasarımcılar, inşaatçılar ve ev sahipleri için ahşap, doğru seçimdir.

 

 

Ahşap yapı sağlam, dayanıklı, izolasyonu ve renovasyonu kolay olup artı değer sağlar.İki yüz yıllık ispat edilmiş performansı, çok sayıdaki araştırmaları ve yeni ürün geliştirmeleri ile en gelişmiş halindedir. Ve yenilenebilir tek inşaat malzemesidir. Kuvvetli rüzgarlar... ağır kar yükleri... yüksek nem... aşırı sıcak ve soğuklar - binanızın dayanacağı etkenler ne olursa olsun, ahşap ev her problemin üstesinden gelecek teknik çözümlere sahiptir.

 

 

Ahşap evi sattırır. Ahşap yapı sağladığı barınma, sıcaklık ve güvenlik yanında, ev sahibi olmak isteyenler ahşabın estetik değerini kabul ve takdir ederler. Ahşabın yapımı kolay olmasının yanında çevre dostudur. Ahşap ürünlerin imalatı az enerji gerektirir ve diğer malzemelere göre çevreyi daha az etkiler.ahşap ev

 

Ahşap yapı, kereste ve yapısal panoları birleştirerek sağlam ve yapımı hızlı duvar, döşeme ve çatı birleşenlerini meydana getirir. Birleşenler dayanıklı, birleştirmesi ve izolasyonu  kolaydır. Milyonlarca kere uygulanmış inşaat teknolojisidir. Kuzey Amerika da yılda yaklaşık bir milyon ahşap ev yapılmaktadır.


Diğer Yapı Sistemlerinden İleri

 

TOPLAM ENERJİ KULLANIMI: Ahşap binalar en az enerjiyi kullanır. Betonarmenin ahşaptan 2.2 kat fazla enerji gereksimi vardır. Çelik bina ise ahşaptan 1.5 kat fazla tüketir. Sonuç olarak ahşabı imal etmek için fazla enerji gerekmez.

KÜRESEL ISINMA ETKİSİ: Küresel ısınmaya en az etkisi ahşabındır. Çelik 1.22, betonarme ise 1.5 kat fazla sera gazı salımı yapar.

HAVA KİRLİLİĞİ: Ahşap bina en düşük hava kirliliği indeksine sahiptir. Çelik bina 1.7 ve betonarme bina 2.15 kat fazla hava kirliliği yaratır.

SU KİRLİLİĞİ: Ahşap yapının düşük su kirliliği etkisine sahiptir. Çelik 3.47 ve betonarme 2.15 kat fazla su kirliliği yaratır.

KAYNAK KULLANIMI: En düşük ahşap evindir. Çeliğin 1.15 ve betonarmenin 1.93 kat fazladır.

KATI ARTIK: Şantiye alanı artığı çelikte daha düşüktür. Betonarme ise çeliğe nazaran 1.57 kat fazladır.

Düşük Elektrik Ve Isınma Faturaları

 

Kışın evin sıcak, yazında serin olması ahşap evin konforlu ve ekonomik yanıdır. Hücresel yapısından dolayı ahşap çelikten 400 kere daha iyi yalıtkandır.

Bir evin bütçesinde ısıtma ve soğutma giderleri önemli yer tutar ve düşük enerji tüketimi  ev alanlar için önemli özelliktir.

Ahşabın yüksek standartlarda yalıtılabilme özelliği yanında çelik ve beton ısı geçirgenlik problemleri ve soğuk yüzeylerde nem yoğunlaşması ile boğuşur.

Kanada Milli Araştırma Konseyi ve Oak Ridge Milli Laboratuarında yapılan testlerde hafif metal çerçeve duvarın ısı rezistansını, R değerini, 50% düşürmekte buda artan enerji kullanımına sebebiyet vermektedir.

 

 

Depremde Risk Almamak

 

Diğer yapı malzemelerine göre depreme karşı önemli avantajları olan ahşap yapı, depremde en güvenli yapı sistemlerindendir:

  1. Ahşap sağlam ve hafiftir - Kütlesinin az olması bir avantajdır çünkü yapıya daha az kuvvet biner.
  2. Ahşap yapı iskeletinde çok sayıda eleman ve çivili birleşme yeri olduğundan kuvvetleri emen çok miktarda yük yolu vardır.
  3. Ahşap yapılarda kullanılan çivili birleşme yerleri depremin enerjisini dağıtmak için elverişlidir.

Bir araştırmada son 40 yılda olan 7 büyük depremde ahşap yapılar incelenmiştir. Bu çalışma ahşap yapıların az yaralı ve yapı hasarı ile şiddetli sallantılara dayanıklılığını göstermiştir. Buna zıt olarak yığma ve betonarme binaların çoğunlukta olduğu Türkiye de 1999 yılındaki depremde 15000 kişi ölmüştür.

1995 yılındaki Japonya da Kobe depreminde 6000 kişi ölmüş ve 100 milyar $ maddi hasar olmuştur.. Ahşap yapı tekniği kullanılarak yapılan modern evler hiç hasar görmemiştir.

Kalifornia da 1994 Northridge depreminde 30 kişi ölmüş ve 35 milyar $ maddi hasar olmuştur. Ahşap yapıların depremdeki performansı konulu rapor3, ahşap konutların yapı elemanlarının depremden asgari hasar gördüğünü vurgulamıştır.

Hiç bir bina depreme tamamen mukavim olamaz. İyi yapılmış deprem tasarımı hasarı asgariye indirir. Ahşap yapıların sağlam, hafif ve eğilebilir özellikleri deprem bölgeleri için tasarımda mükemmel seçimdir.

 


Ahşaptan yapılan evin enerji kullanımı, sera gazı, su ve hava kirliliği ve ekolojik kaynak çıkarılmasına çelik ve betonarme yapıya nazaran daha az çevresel etkisi vardır. Ahşap, çelik ve betonarme ticari ofis binaların karşılaştırmasında da ahşabın üstün sonuçları elde edilmiştir.


Valid HTML 4.01 Strict | Ahşap Ev Fiyatları | Ahşap Ev Fiyatları